Tin chuyên ngành Xem thêm...

Trao đổi về thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước(13/03/2017)

Quy định về quản lý, sử dụng chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính(27/02/2017)

Những điểm mới về trích kinh phí thu hồi qua công tác Thanh tra(27/02/2017)

Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng(23/02/2017)

Thông tư 300/2016/TT-BTC về sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước(14/02/2017)

Luật Kế Toán năm 2015 xây dựng theo hướng phù hợp hơn với thông lệ quốc tế(17/01/2017)

Điểm mới trong hạch toán trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015(13/01/2017)

Đà Nẵng chăm lo, hỗ trợ Tết cho Cán bộ công chức, người lao động và các đối tượng chính sách xã hội, hộ nghèo, hộ khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (10/01/2017)

Thông tư số 03/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động xây dựng(06/01/2017)

Phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản xác lập quyền sở hữu Nhà nước đối với một số loại tài sản(06/01/2017)

Những quy định về lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng(06/01/2017)

Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý kinh phí Tinh giản biên chế(06/01/2017)

Quy định mới về mức thu phí tham quan khu danh lam thắng cảnh núi Ngũ Hành Sơn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng(04/01/2017)

Thông tư số 256/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân(03/01/2017)

Thông tư số 109/2016/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê.(03/01/2017)

Một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2016(26/12/2016)

Quy định mới về tiếp nhận văn bản kê khai giá hàng hóa, dịch vụ từ ngày 01/01/2017(15/12/2016)

Thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các Ban quản lý dự án thuộc thành phố Đà Nẵng (13/12/2016)

Tìm hiểu về tôn mạ màu và cách xác định khối lượng tôn theo quy định của Nhà nước(13/12/2016)

Điều chỉnh, bổ sung quy định về quản lý sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án(09/12/2016)