Tin chuyên ngành

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Hội nghị AFMGM+3 tìm giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế(23/09/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất(04/09/2020)

Giám đốc Sở Tài chính gửi thư thăm hỏi nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính(28/08/2020)

Một số điểm mới trong Luật Doanh nghiệp năm 2020(17/07/2020)

Quản lý Giá trong tình hình dịch Covid -19 và các biện pháp điều hành Giá năm 2020 tại thành phố Đà Nẵng(10/07/2020)

Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch(26/06/2020)

Trả lời ý kiến

Trả lời câu hỏi về "Phụ cấp theo NQ 38 HĐND TP ĐN:phó bí thư đảng ủy kiêm phó chủ tịch HĐND"(05/03/2020)

Trả lời câu hỏi liên quan đến lĩnh vực mua sắm tập trung(08/05/2019)

Trả lời câu hỏi về lĩnh vực công sản (nợ tiền sử dụng đất)(06/05/2019)

Văn bản mới ban hành

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 31/KH-STC
Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
18/09/2020 18/09/2020
2 3136/STC-VP
Tuyên truyền, phổ biến “Ngày pháp luật” tháng 9/2020
15/09/2020 15/09/2020
3 21/2020/TT-BTTTT
Triển khai Thông tư số 21/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 07/09/2020 về việc Thông tư quy định về việc cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
07/09/2020 26/10/2020
4 134/KH-BTGTU
Tuyên truyền thực hiện NQ số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế,chính sách đặc thù phát triển TPĐN
26/08/2020 28/08/2020
5 2816/STC-VP
Tuyên truyền, phổ biến “Ngày pháp luật” tháng 8/2020
17/08/2020 17/08/2020
6 91-2020/NĐ-CP
Triển khai NĐ 91/2020/NĐ-CP của Văn phòng Chính phủ ngày 14/08/2020 về việc Nghị định chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
14/08/2020 01/10/2020
7 2803/STC-VP
Phổ biến Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng
14/08/2020 14/08/2020
8 81/2020/NĐ-CP
Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 14/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
09/07/2020 01/09/2020
9 972/QĐ-TTg
Phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020-2025
07/07/2020 07/07/2020
10 01/2020 QĐ-KTNN
Ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán
26/06/2020 26/06/2020
No rows match the filter...