Tin tức sự kiện

Sở Tài chính nhận Cờ thi đua xuất sắc tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 Khối thi đua Sở, ban, ngành (04/04/2018)

Triển khai đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý ngân sách 8.0 (QLNS 8.0) và phần mềm đăng ký mã số đơn vị quan hệ ngân sách (ĐVQHNS) tại thành phố Đà Nẵng(02/04/2018)

Ngày Công tác xã hội Việt Nam(27/03/2018)

Kế hoạch Tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2018(09/03/2018)

Treo cờ, nghỉ lễ nhân dịp Tết Âm lịch 2018(09/02/2018)

Chào mừng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3(09/02/2018)

Tin chuyên ngành

Những nội dung cần lưu ý khi thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác(27/03/2018)

Những điểm mới trong chế độ kế toán hành chính sự nghiệp(02/03/2018)

Tranh tra Tài chính với Cách mạng công nghiệp 4.0 (15/12/2017)

Năm 2018 áp dụng toàn diện thống nhất Hệ thống Mục lục NSNN mới trên phạm vi toàn quốc(15/12/2017)

Chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trong các cơ quan, đơn vị(13/12/2017)

Tình hình hoạt động tiếp công dân của Sở Tài chính trong thời gian qua(13/12/2017)

Thông tin giá cả thị trường

Kết luận của Phó Thủ tướng về công tác điều hành giá năm 2018(02/03/2018)

Tình hình giá cả thị trường tháng 12 và cả năm 2017 dự báo 2018(17/01/2018)

CPI cả nước tháng 12/2017 tăng 0,21%(03/01/2018)

CPI cả nước tháng 9/2017 tăng 0,59%(19/10/2017)

Tháng 8/2017, CPI cả nước tăng 0,92%(19/10/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 30)(28/07/2017)

Hoạt động Đảng, Đoàn thể và các tổ chức khác

Thông tin Mua sắm - Đấu thầu

Tăng cường lựa chọn nhà thầu qua mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng - Xu hướng và giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao tính cạnh tranh, minh bạch trong đấu thầu (25/12/2017)

Sở Tài chính tổ chức lễ mở thầu mua sắm tập trung tài sản nhà nước đợt 1 năm 2017(11/08/2017)

Thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong mua sắm thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.(17/07/2017)

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu Mua sắm tập trung tài sản nhà nước cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng (đợt I/2017)(10/07/2017)

Thành phố Đà Nẵng thực hiện mua sắm tài sản công: Công khai, minh bạch(03/07/2017)

Thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm tập trung máy vi tính xách tay cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng(06/06/2017)

Văn bản mới ban hành

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 34/2018/TT-BTC
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
30/03/2018 14/05/2018
2 46/2018/NĐ-CP
Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia
14/03/2018 14/03/2018
3 44/2018/NĐ-CP
Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không
13/03/2018 13/03/2018
4 45/2018/NĐ-CP
Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa
13/03/2018 13/03/2018
5 43/2018/NĐ-CP
Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải
12/03/2018 12/03/2018
6 17809/BTC-KBNN
Công văn 17809/BTC-KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục ngân sách Nhà nước cũ sang mục lục ngân sách Nhà nước mới
29/12/2017 29/12/2017
7 17940/BTC-KBNN
Chi ngân sách nhà nước trong tháng đầu năm 2018
19/12/2017 01/01/2018
8 5918/KBNN-CNTT
Hướng dẫn sử dụng hệ thống Tabmis 2018
14/12/2017 14/12/2017
9 38/2017/QĐ-UBND
Ban hành Quy định về bồi thường hỗ trợ và TĐC khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
30/11/2017 15/01/2018
10 5608/BTC-KBNN
Công văn số 5608/BTC-KBNN NĂM 2017 về việc chuẩn bị các điều kiện để tham gia dịch vụ công trực tuyến của KBNN
28/04/2017 28/04/2017
No rows match the filter...