Tin chuyên ngành

Quy định mới về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất (21/11/2017)

Những quy định mới về chế độ Kế toán Hành chính sự nghiệp(16/11/2017)

Thực trạng sử dụng hóa đơn và hướng dẫn cách nhận biết hóa đơn bất hợp pháp(13/11/2017)

Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm(03/11/2017)

Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Kế toán đã cởi bỏ các thủ tục cứng nhắc(13/10/2017)

Một số điểm mới về quản lý sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sự dụng vốn ngân sách nhà nước(05/09/2017)

Thông tin giá cả thị trường

CPI cả nước tháng 9/2017 tăng 0,59%(19/10/2017)

Tháng 8/2017, CPI cả nước tăng 0,92%(19/10/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 30)(28/07/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 29)(28/07/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 28) (28/07/2017)

Giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường Đà Nẵng (Tuần 27)(28/07/2017)

Thông tin Mua sắm - Đấu thầu

Sở Tài chính tổ chức lễ mở thầu mua sắm tập trung tài sản nhà nước đợt 1 năm 2017(11/08/2017)

Thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong mua sắm thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.(17/07/2017)

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu Mua sắm tập trung tài sản nhà nước cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng (đợt I/2017)(10/07/2017)

Thành phố Đà Nẵng thực hiện mua sắm tài sản công: Công khai, minh bạch(03/07/2017)

Thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm tập trung máy vi tính xách tay cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng(06/06/2017)

Thực hiện mua sắm tập trung tài sản nhà nước đợt 1/2017(12/04/2017)

Thông tin chỉ đạo điều hành

Thông báo về việc thực hiện kiểm kê, báo cáo tài sản công (08/09/2017)

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố khóa IX, kỳ họp thứ tư về phí, học phí và định mức chi(16/08/2017)

Đôn đốc thực hiện giao quyền tự chủ tài chính cho các ĐVSNCL và phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017(01/08/2017)

Báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện CCTL theo NĐ 47/2017/NĐ-CP(21/07/2017)

Biểu mẫu quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, Nghị định số 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các biểu mẫu kèm theo Công văn 1692/STC-QLNS(05/07/2017)

Triển khai thực hiện Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước(09/03/2017)

Văn bản mới ban hành

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 113/2017
Sửa đổi, BS một số điều của Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2017 của Bộ Tài chính (w, pc)
20/10/2017 11/12/2017
2 112/2017
Sửa đổi BS một số điều của Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý sd kinh phí kiểm định phương tiện PCCC (W, PC)
20/10/2017 11/12/2017
3 110/2017
Sửa đổi bổ sung Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động , VSLĐ ban hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016(w, pc)
20/10/2017 11/12/2017
4 111/2017
Sửa đổi BS một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu chế độ, nộp quản lý sd điều kiện hành nghề phí thẩm định tiêu chuẩn điều kiện hành nghề công chứng, phí thẩm định điều kiện hoạt động VP Công chứng, lệ phí cấp thẻ công chứng viên (w, pc)
20/10/2017 11/12/2017
5 114/2017
Sửa đổi BS Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược mỹ phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính (w, pc)
14/10/2017 11/12/2017
6 5608/BTC-KBNN
CÔNG VĂN 5608/BTC-KBNN NĂM 2017 CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM GIA DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
28/04/2017 28/04/2017
7 958/STC-GCS
Ổn định giá dịch vụ lưu trú du lịch trong thời gian diễn ra Lễ hội pháo hoa và Tuần lễ cấp cao APEC tại thành phố Đà Nẵng
19/04/2017 19/04/2017
8 355/BTC-HCSN
V/v hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình.
10/01/2017 10/01/2017
9 01/CP-KTTH
Công văn số 01/CP-KTTH ngày 06/01/2017 của Chính phủ v/v Đính chính sai sót tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định số 126/2016/NĐ-CP
06/01/2017 06/01/2017
10 12861/BTC-QLCS
Hướng dẫn việc cập nhật thông tin về kết quả bán/thanh lý TSNN vào CSDL quốc gia
15/09/2016 15/09/2016
No rows match the filter...