Tin tức sự kiện

Một số nội Dung Về Xử Lý Tài Chính Và Xác Định Giá Trị Doanh Nghiệp Khi Cổ Phần Hóa(17/01/2019)

Pát huy nhân tố con người trong hoạt động Thanh tra hiện nay(17/01/2019)

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền năm 2019(17/01/2019)

Thư chúc mừng năm mới - Tết Kỷ Hợi 2019 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính(16/01/2019)

Thư chúc mừng năm mới - Tết Kỷ Hợi 2019(16/01/2019)

Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính(15/01/2019)

Thông tin giá cả thị trường

Tháng 10/2018: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,33%(31/10/2018)

Thu ngân sách 9 tháng đầu năm tăng 13,7% so với cùng kỳ(10/10/2018)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2018 tăng 0,59% so với tháng trước(03/10/2018)

Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018(01/10/2018)

Kết luận của Phó Thủ tướng về công tác điều hành giá năm 2018(02/03/2018)

Tình hình giá cả thị trường tháng 12 và cả năm 2017 dự báo 2018(17/01/2018)

Văn bản mới ban hành

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 02/2019/QĐ-UBND
ãi bỏ Quyết định số 86/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND TP ban hành Quy định chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư ...(w, pc)
10/01/2019 21/01/2019
2 01/2019/QĐ-UBND
Bãi bỏ QĐ số 170/2004/QĐ-UB ngày 25/10/2004 của UBND TP về việc ban hành Đề án hỗ trợ lâu dài đối tượng chính sách đang hưởng trợ cấp không còn khả năng hoạt động có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn (w,pc)
10/01/2019 21/01/2019
3 02/2019/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 86/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND TP ban hành Quy định chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư ...(w, pc)
10/01/2019 21/01/2019
4 143/QĐ-UBND
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2017(w)
09/01/2019 09/01/2019
5 36 - 05/01/2019 - Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng
Triển khai Thông tư số 119/2018/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính (w)
05/01/2019 05/01/2019
6 46/2018/QD-UBND
Ban hành Quy định về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn TPĐN (W, PC)
27/12/2018 10/01/2019
7 45/2018/QD-UBND
Ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp GPXD trên địa bàn TP (W, PC)
27/12/2018 07/01/2019
8 127/2018/TT-BTC
Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu lý chứng khoán VN (W, PC)
27/12/2018 15/02/2019
9 128/2018/TT-BTC
Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán VN (W, PC
27/12/2018 15/02/2019
10 4614/QĐ-UBND
Ban hành quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức viên chức lãnh đạo quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ trên địa bàn TPĐN(W)
11/10/2018 11/10/2018
No rows match the filter...