Gởi câu hỏi

Danh mục câu hỏi

Xử lý nguồn làm lương (50%) tăng thu của huyện?

Xin hỏi: nguồn làm lương (50%) tăng thu của huyện có được sử dụng để chi do tăng cán bộ hợp đồng huyện ký không? chi chênh lệch phụ cấp cho cán bộ, công chức khi giao dự toán tính chưa đủ không ạ?
Người hỏi: Nguyễn Quỳnh Thư (28/03/2017) Xem trả lời

Dự toán NSNN hằng năm?

Kính gửi Sở Tài chính! Tôi có vướng mắc rất mong nhận được sự giúp đỡ giải đáp: 1. Đơn vị dự toán phải lập dự toán chi tiết gửi lên phòng TC-KH sau khi nhận được quyết định giao dự toán. Quy định này được thể hiện tại văn bản nào ạ? 2. Phòng TC-KH có phải ra thông báo thẩm định dự toán chi tiết đến mục- tiểu mục đối với các nội dung chi hoạt động ngoài định mức của các đơn vị dự toán không? Rất mong nhận được sự hồi đáp của Quý cơ quan. Xin cảm ơn!
Người hỏi: Mai Văn Tài (28/03/2017) Xem trả lời

trả nợ tiền đất

KÍNH GỞI:SỞ TÀI CHÍNH TP ĐÀ NẴNG BỐ MẸ tôi có nợ tiền sử dụng đất thời hạng 10 năm tính theo giá vàng 98%,MẸ tôi mất đươc 9 năm,BỐ tôi già yếu đã mất được hơn 7 tháng,tôi biết được thông tin sắp đến thời hạng trả tiền cho tp,cuộc sống vơ chồng tôi vẫn còn trẻ vẫn còn gặp nhiều khó khăn về tài chính để sinh hoạt trong cuộc sống,số tiền 69,8 chỉ tính theo giá vàng hiện nay là quá lớn đối với cuộc sống hiện tại của vợ chồng chúng tôi. CÓ thể cho vợ chồng tôi gia hạng thời gian trả nợ chậm vài năm để vợ chồng tôi có khoãn thời gian chăm lo cho cuộc sống và trả nợ tiền nợ đất cho tp. Nay tôi xin hỏi tp có chinh sách nào giúp hoặc hổ trợ để gia đình chúng tôi để giảm bớt khó khăn trong giai đoạn hiên tại. cám ơn quý sở,rất mong được hồi âm sớm
Người hỏi: LÊ NGỌC QUANG HẢI (17/03/2017) Xem trả lời

Kinh phí trợ cấp đi học 2016

Năm 2014 - 2016 vợ tôi (đang công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao) được cử đi học lớp trung cấp lý luận chính trị, đến nay được biết UBND có Q đ 8457/QĐ- UBND ngày 8/12/16 về việc trợ cấp đi học, tuy nhiên Sở VH-TT lại không có trong danh sách, vậy trường hợp của vợ tôi và các người khác trong Sở được giải quyết như thế nào ( các bạn trong lớp ở các Sở ngành khác đều được nhận khoản trợ cấp này). Tệp tin đính kèm
Người hỏi: Nguyễn vân thành (27/02/2017) Xem trả lời

Chính sách trả nợ tiền đất TĐC hộ chính

Tôi xin trình bày với Sở Tài chính như sau: Nhà tối giải tỏa, được phân lô B2.2 vào ngày 05/09/2006 tại KDC Phần Lăng 2, . P. An Khê. DT thu hồi 111m2, đền bù được 94 triệu. TP cấp lô chính 100m2, bán lại 159 triệu. Vì quá khó khăn nên tôi nợ 10 năm. Đến nay, vừa nghe được thông tin TP áp khung giá mới, tôi xuống 57 Quang Trung té ngửa được báo là phải trả 528 triệu. Tiền đâu trả nổi. Ba tôi là cộng sản thương binh, chiến đấu hơn 15 năm, cũng may còn sống trở về, nay đã mất tròn 1 năm, nhưng không thấy TP có ưu đãi gì về trường hợp của tôi. Tôi cũng vừa được biết thông tin này: http://www.danang.gov.vn/portal/page/portal/danang/chinhquyen/chi_dao_dieu_hanh?p_pers_id=&p_folder_id=2234225&p_main_news_id=94531380 Cho hỏi: Tôi có được trả theo chủ trương trên không, tôi có xuống 57 Quang Trung hỏi thì họ nói phải trả theo khung giá đất 2017, vì chưa có giá đất nên khả năng ít nhất là 528 triệu. Sao tôi trả cho nổi. Nếu được trả theo vàng 98% thì nhà tôi phải trả hơn 310 triệu. Nếu được tôi sẽ vay mượn để trả theo chủ trương này. Chủ trương ban hành đã lâu nhưng chừ nhà tôi mới biết. Xin sở tài chính trả lời sớm! Trân trọng cảm ơn.
Người hỏi: Ngô Tấn Phục (27/02/2017) Xem trả lời

KP NSNN cấp bù tiền học phí miễn, giảm cho các cơ sở giáo dục công lập

Kính gửi: Sở Tài chính Tp Đà Nẵng, Cho tôi xin hỏi về thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 với nội dung hạch toán nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp bù tiền học phí miễn, giảm cho các cơ sở giáo dục công lập (đơn vị dự toán được nhà nước đảm bảo chi bao gồm chi thường xuyên và chi ĐT XDCB) đúng hay sai: Theo tôi được hiểu tất cả các khoản thu học phí được nộp vào tài khoản thu học phí của đơn vị mở tại KBNN hoặc tại khoản mở tại ngân hàng. Nhưng trong đó có những đối tượng hưởng chính sách miễn, giảm học phí thì được ngân sách nhà nước thực hiện chính sách cấp bù tiền học phí miễn, giảm được cân đối trong dự toán kinh phí hàng năm đã được phân bổ cùng thời điểm phân bổ dự toán ngân sách nhà nước tại đơn vị. Khi rút dự toán kinh phí cấp bù tiền học phí miễn, giảm phải gửi cơ quan Kho bạc nhà nước nơi đơn vị giao dịch bản tổng hợp đề nghị cấp bù tiền học phí miễn, giảm thì lập Giấy rút dự toán ngân sách (mẫu số C2-02/NS) trích chuyển qua tài khoản 3712 học phí của đơn vị. Như vậy, nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp bù tiền học phí miễn, giảm cho các cơ sở giáo dục công lập có đối tượng được miễn, giảm học phí được hạch toán vào tài khoản thu học phí (TK 3712) của đơn vị và được tự chủ sử dụng theo quy định Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Cảm ơn!
Người hỏi: Hồ Phương Linh (21/02/2017) Xem trả lời

chi phí kiểm toán theo Thông tư 09/2016/TT-BTC có hiệu lực (ngày 05/3/2016)

Cho tôi hỏi những Hồ sơ quyết toán nhận tại Phòng Tài chính - Kế hoạch sau ngày Thông tư 09/2016/TT-BTC có hiệu lực (ngày 05/3/2016) thì chi phí kiểm toán có tính lại theo Thông tư mới không? Mặc dù Hợp đồng kiểm toán và thời gian thực hiện kiểm toán là trước ngày 05/3/2016.
Người hỏi: Nguyễn Thị Thanh Trang (17/02/2017) Xem trả lời

Lập dự toán theo thông tư 139/2010/tt-btc

Kính gửi Sở Tài chính: Trường hợp trung tâm bồi dưỡng chính trị có tổ chức các lớp học ngắn hạn (Lớp QPAN, lớp cho hội phụ nữ ...) lập dự toán theo thông tư 139/2010/tt-btc, trường tôi có thể dùng nguồn tiền đào tạo này ( nguồn kinh phí không thường xuyên) để chi tăng giờ cho giáo viên đứng lớp ở các lớp đào tạo ngắn hạn này không hay phải dùng nguồn thường xuyên để thanh toán tăng giờ cho giáo viên dạy các lớp này Tôi xin cảm ơn!
Người hỏi: Đoàn Thảo Chi (16/02/2017) Xem trả lời

Về Quyết định số 1600/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông

Kính gửi Ban biên tập: Tôi hiện đang công tác tại Phòng Tài chính kế hoạch. Tôi xin hỏi: Ngày 16/8/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, tại trang 14 của Quyết định có nêu như sau " 6. Cơ chế đầu tư: Chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã là Ban QL Chương trình mục tiêu quốc gia xã do UBND xã quyết định thành lập..' như vậy tôi xin hỏi khi phòng Tài chính Kế hoạch chúng tôi tham mưu cho UBND quận, huyện phê duyệt báo cáo KTKT công trình, trong đó có giao cho Ban quản lý xã làm chủ đầu tư thì có trái với quy định của Luật Xây dựng không và Ban quản lý cho được hưởng chi phí quản lý dự án như trong dự toán được duyệt hay không ? Trân trọng cảm ơn và mong sớm có câu trả lời.
Người hỏi: Nguyễn Hoàng Long (16/02/2017) Xem trả lời

Quĩ dự phòng ổn định thu nhập của đơn vị sự nghiệp chuyển đổi có được chia số dư không?

Xin quí Sở cho hỏi về công tác chuyển đổi đơn vị sự nghiệp. Tại khoản 9 điều 8 Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg thì nói là có nguồn thu từ quĩ dự phòng ổn định thu nhập. Vậy quĩ dự phòng ổn định thu nhập của đơn vị sự nghiệp chuyển đổi có được chia số dư không
Người hỏi: Hà Văn Luyến (06/12/2016) Xem trả lời

Doanh nghiệp nhà nước (Công ty TNHH MTV) đang thực hiện phương án cổ phần hóa 100% vốn nhà

Theo quy định doanh nghiệp nhà nước (Công ty TNHH MTV) đang thực hiện phương án cổ phần hóa 100% vốn nhà nước (đã có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa) có được thực hiện dự án đầu tư dài hạn không (vd như xây dựng nhà hàng, khách sạn...)? trường hợp được thì áp dụng quy định nào? nếu không được thì quy định nào?
Người hỏi: Mai Văn Toàn (06/12/2016) Xem trả lời

Thắc mắc về trích để lại thực hiện Cải cách tiền lương từ khoản thu phí, lệ phí

UBND quận, huyện giao dự tóan hàng năm cho ngân sách cấp xã trong đó có nguồn thu phí, lệ phí để lai cấp xã 100%.Cuối năm tổng nguồn thu ngân sách xã thực hiện không đạt so với dự toán nhưng khoản thu phí, lệ phí vượt dự toán.Do tổng thu ngân sách xã không đạt so với dự toán nên không thực hiện trích 50% tăng thu để thực hiện cải cách tiền lương. Ngân sách cấp trên cấp bù đủ 100% nhu cầu cải cách tiền lương cho xã.Theo quy định, những cơ quan đơn vị có nguồn thu được để lại phải trích 40%( trong đó có phí, lệ phí) để thực hiện cải cách tiền lương.Trong trường hợp này, đề nghị Bộ tài chính cho biết xã có phải trích 40% từ khoản thu phí, lệ phí để thực hiện cải cách tiền lương hay không, nếu phải trích thì trích 40% của tổng thu phí, lệ phí hay 40% của số chênh lệch thu phị lệ phí. Chân thành cám ơn quý cơ quan
Người hỏi: Hoàng Thảo Trang (06/12/2016) Xem trả lời

Thắc mắc về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Kính gửi quý Sở! Trong quá trình nghiên cứu thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước (sau đây tôi gọi tắt là Thông tư) tôi có vấn đề vướng mắc cần giải đáp như sau: Tại mục 1 điều 21 của Thông tư tôi xin trích dẫn "Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán và định mức chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được duyệt (hoặc được điều chỉnh) của dự án cụ thể và tỷ lệ quy định tại Bảng Định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán" và tại điểm a mục 1 điều 21 của Thông tư thì định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (Kttpd) và định mức chi phí kiểm toán (Kkt) được xác định theo công thức nội suy có tham số Gi là tổng mức đầu tư của dự án cần tính. Tại mục 4 điều 4 chương II Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán thuộc chi phí khác trong tổng mức đầu tư xây dựng. Mà tổng mức đầu tư xây dựng bao gồm tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng. Như vậy để xác định được tổng mức đầu tư xây dựng thì phải xác định được chi phí khác hay phải xác định được chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán có nghĩa là phải xác định được định mức Kttpd và Kkt, để xác định được Kttpd và Kkt thì phải xác định được tổng mức đầu tư xây dựng, do đó các chi phí đang trong một vòng lặp không có điểm dừng. Vì vậy tôi không thực hiện được việc xác định tổng mức đầu tư xây dựng. Tôi kính mong quý Sở giải đáp và hướng dẫn tôi cách xác định chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán cho đúng theo quy định. Rất mong nhận được hồi âm sớm nhất của quý Sở. Tôi chân thành cảm ơn quý Sở!
Người hỏi: Đặng Văn Long (06/12/2016) Xem trả lời

Thanh toán chi phí phúc lợi tập thể của BQL theo quy định nào?

Kính thưa Sở Tài Chính, chúng tôi là Ban Quản lý dự án được Sở Xây dựng ký quyết định thành lập, tự đảm bảo chi phí hoạt động của đơn vị từ nguồn chi phí quản lý dự án, chi phí hoạt động đầu tư xây dựng của các dự án được giao quản lý. Thực hiện chi thường xuyên theo thông tư 05/2014 của Bộ Tài chính, thuộc Ban quản lý dự án nhóm 1 vậy Ban tôi có được thanh toán chi phí phúc lợi tập thể cho các ngày lễ trong năm không, và theo quy định nào. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Người hỏi: Nguyễn Văn Ngoan (05/12/2016) Xem trả lời

Chi phí chi phụ cấp cho BQL?

Kính gửi Ban Biêp tập chuyên mục hỏi đáp của Sở Tài chính. Kính mong Ban biệp tập trả lời giúp tôi vấn đề này ạ: Tôi hiện là kế toán của Ban Quản lý dự án do Cơ quan Làm chủ đầu tư. Công trình của Chúng tôi là công trình xây dựng. Hình thức quản lý dự án là Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý điều hành dự án. Tuy nhiên khi tổ chức đấu thầu, Đơn vị trúng thầu chỉ trả một nửa số chi phí quản lý dự án được phép của dự án. Vậy thì số chi phí quản lý dự án còn lại Ban quản lý dự án chúng tôi có được chi phụ cấp Ban quản lý, mua vật tư văn phòng ... cho Ban quản lý không ạ? Nếu không thì những khoản chi cho Ban quản lý hoạt động như Giấy in, mực in... chúng tôi có thể chi từ nguồn nào. Kính mong Ban tiên tập giải đáp giúp ạ. Trân trọng cảm ơn!
Người hỏi: Hồ Thanh Quang (05/12/2016) Xem trả lời

Thông tư số 48/TT-BTC ngày 16/3/2012 có quy định phí hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng

Thông tư số 48/TT-BTC ngày 16/3/2012 có quy định phí hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất do tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thu để chi cho các nội dung chi theo quy định. Vậy đơn vị tổ chức bán đấu giá, ngoài khoản phí đấu giá thu của đơn vị quỹ đất thì chúng tôi có được hưởng phí hồ sơ của người tham gia đấu giá hay không?
Người hỏi: Trần Hùng Nam (29/11/2016) Xem trả lời

Thông tư 08/2016/TT-BTC thay thế Thông Tư 86.

Đơn vị của tôi được giao làm chủ đầu tư vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư. Trước đây trong Thông tư 86/2011/TT-BTC có hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, quyết toán nguồn vốn này. Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 08/2016/TT-BTC thay thế Thông Tư 86 nhưng không có phần hướng dẫn này. Vậy chúng tôi thực hiện việc quản lý vốn sự nghiệp kinh tế mang tính chất đầu tư theo Thông tư nào?
Người hỏi: Trần Quốc Công (29/11/2016) Xem trả lời

Phí bán đấu giá quyền sử dụng đất theo Thông tư 48/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chín

Tôi là người làm công tác đấu giá tại doanh nghiệp bán đấu giá. Tôi có vướng mắc liên quan đến chi phí bán đấu giá quyền sử dụng đất theo Thông tư 48/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính: Theo Thông tư 48 thì phí hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất do tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thu để chi cho các nội dung chi theo quy định. Vậy đơn vị tổ chức bán đấu giá, ngoài khoản phí đấu giá thu của đơn vị quỹ đất thì chúng tôi có được hưởng phí hồ sơ của người tham gia đấu giá hay không?
Người hỏi: Lê Công Mạnh (29/11/2016) Xem trả lời

Quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC?

Theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC thì tất cả các hàng hóa, dịch vụ mua sắm đều phải thực hiện theo trình tự đấu thầu mua sắm. Đối với việc phô tô tài liệu mỗi đợt, mua xăng xe ô tô đi công tác, mua vé máy bay đi công tác, thuê hội trường hội nghị thì có phải thực hiện quy trình đấu thầu không?
Người hỏi: Nguyễn Văn Thìn (29/11/2016) Xem trả lời

Tạm ứng kinh phí đào tạo nghề

Hiện cơ quan tôi (Sở Nông nghiệp) đang xây dựng dự toán năm 2017, biên chế năm 2017 được xây dựng dựa trên biên chế năm 2016 (đã có quyết định UBND tỉnh) hay là biên chế kế hoạch năm 2017 (đang trình duyệt sở nội vụ)? Tôi làm đề nghị tạm ứng kinh phí đào tạo nghề cho các đơn vị trực thuộc và tổ chức dạy nghề thì thực hiện theo thông tư nào?
Người hỏi: Đào Thị Huế (29/11/2016) Xem trả lời