Văn bản pháp quy

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 113/2017 Sửa đổi, BS một số điều của Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2017 của Bộ Tài chính (w, pc) 20/10/2017 11/12/2017
2 112/2017 Sửa đổi BS một số điều của Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý sd kinh phí kiểm định phương tiện PCCC (W, PC) 20/10/2017 11/12/2017
3 110/2017 Sửa đổi bổ sung Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động , VSLĐ ban hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016(w, pc) 20/10/2017 11/12/2017
4 111/2017 Sửa đổi BS một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu chế độ, nộp quản lý sd điều kiện hành nghề phí thẩm định tiêu chuẩn điều kiện hành nghề công chứng, phí thẩm định điều kiện hoạt động VP Công chứng, lệ phí cấp thẻ công chứng viên (w, pc) 20/10/2017 11/12/2017
5 114/2017 Sửa đổi BS Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược mỹ phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính (w, pc) 14/10/2017 11/12/2017
6 106/2017 Quy định mức, chế độ thu nộp quản lý và sd phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của DN đấu giá TS (W, PC) 06/10/2017 21/11/2017
7 108/2017 Sửa đổi BS Điều 3 Thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính (w, pc) 06/10/2017 01/12/2017
8 105/2017 Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện QĐ 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của TTCP pd chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số và miền núi gđ 2017-2020(pc,w) 05/10/2017 20/11/2017
9 102/2017 Hướng dẫn một số điều quy định tại NĐ số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino (Web, PC) 05/10/2017 01/12/2017
10 101/2017 Hướng dẫn một số điều quy định tại NĐ số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế (Wb, PC) 04/10/2017 01/12/2017
11 98/2017 Quy định việc quản lý và sd kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình MT phát triển hệ thống trợ giúp XH gđ 2016-2020(w, pc)(td) 29/09/2017 15/11/2017
12 23/2017 Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương(w, pc) 29/09/2017 01/01/2018
13 97/2017 Hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đv Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại Cty TNHH MTV do NN nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại NĐ số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của CP (Wb, PC) 27/09/2017 20/10/2017
14 96/2017 Sửa đổi BS Thông số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền QĐ của HĐND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (w, pc) 27/09/2017 01/11/2017
15 92/2017 Quy định về lập dự toán phân bổ và QT kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì cải tạo nâng cấp mở rộng cơ sở vật chất (w, pc) 18/09/2017 10/11/2017
16 90/2017 Quy định việc thực hiện quy chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập (W, PC) 30/08/2017 28/10/2017
17 2640/BTTTT-VNCERT Triển khai QĐ 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia. 26/07/2017 26/07/2017
18 3712/QD-UBND Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử thành phố Đà Nẵng 07/07/2017 07/07/2017
19 73/2017/NĐ-CP Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 14/06/2017 01/08/2017
20 66/2017/NĐ-CP Quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị 19/05/2017 05/07/2017
No rows match the filter...